กำหนดลงทะเบียนชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2/2564 รอบ 2

กำหนดลงทะเบียนชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2/2564   รอบ 2 

สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้เลือกชุมนุมในรอบแรก (จำนวน 106 คน)  

ให้นักเรียนเข้าเลือกได้ในวันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 - 18.00 น